Nye Koronavett regler

Det er oppdatert nye Koronavett regler som gjelder i perioden 4. – 18.januar, dette i tråd med de skjerpede nasjonale retningslinjene i perioden, fra regjeringen. Dette betyr med andre ord at Amazon åpner igjen for trening for alderbestemte lag, men…

Nye restriksjoner fra regjeringen!

Etter regjeringens pressekonferanse tidligere i dag, kom det ytterligere restriksjoner som også vil berøre de forskjellige avdelingene i Amazon. Vi i Amazon stenger derfor ned all form for aktivitet, sosiale sammenkomster og eventuelle dugnader inntil det kommer nye retningslinjer fra…

Kjære Amazon venner

Året 2020 er snart over. Et år som har vært preget av uro, bekymringer og en del humper i veien. Men man erfarer ofte at man står sterkere og er mer rustet for nye reiser og utfordringer, når man har…