Idun Kydland med et utvalg fra den yngste gruppen.