Det krever god organisering når 86 jenter pluss instruktører skal samles og trene sammen på èn fotballbane.