Lossius forlenger

Julie kom til oss fra Randesund i sesongen 2020, etter at pandemien satte en stopper for breddespill. Vi er derfor glad for at Julie har valgt å bli med videre i Amazon.

Foto: Jan Skaregrøm