Fra venstre: Jenni Walaunet, Vårin Vik og Lise Farstad.