Innkalling til årsmøte i Amazon Grimstad FK 2023

Årsmøtet vil avholdes 7. mars, kl 20:00 på Jervhuset.

Til medlemmene i Amazon Grimstad FK:

Styret innkaller herved til årsmøte i Amazon Grimstad FK.

Årsmøtet avholdes 7. mars, kl 20:00 på Jervhuset (Levermyrveien 30, Grimstad).

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest lørdag 18. februar til post@amazonfk.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes (se vedlegg under).

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.amazonfk.no og sendes på e-post ved forespørsel.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Amazon Grimstad FK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Amazon Grimstad FK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Amazon Grimstad FKs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret i Amazon Grimstad FK kontaktes på post@amazonfk.no.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Vedlegg: Forslagsskjema – Amazon årsmøte 2023