Hovedtrener fratrer

Klubben har i samråd med Steinar Pedersen blitt enige om å avslutte hans avtale som hovedtrener
for klubbens A-lag. Steinar søker nye utfordringer som assistent i Vålerenga Fotball Damer.


Vi ønsker han lykke til videre, og vil benytte anledningen til å takke for hans bidrag i sesongen -21
hvor laget ble nr 4 i 1.divisjon.


Steinar Pedersen ønsker å takke klubben for god dialog og velvilje, når han ønsket å gripe denne
muligheten.


Klubben har full fokus på veien videre, og skal i den sammenheng ansette ny hovedtrener på fulltid.
For spørsmål, kontakt styreleder, Kari Hjembo, telefon: 970 91 198

Mvh
Styret