Ekstraordinært årsmøte

AMAZON GRIMSTAD FK,
INNKALLING
Dato: 26/1-22
KL 18.00 – Digitalt, møtelink her!

Møtetype: EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Møtetilrettelegger: Styret i Amazon Grimstad FK
Inviterte: Medlemmer iht lovverket


I. Møtestart
II. Godkjenning av stemmeberettigede
III. Valg av dirigent
IV. Valg av protokollfører(e)
V. Valg av tellekorps (2 personer)
VI. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
VII. Godkjenning av innkalling
VIII. Godkjenning av saksliste med innkommende forslag

IX. Behandling av forslag og saker:
A) Valg:

  1. Forslag kandidater til kontrollkomite: Medlemmer: Ole Petter Stige (leder),
    Annette Birkeland Høie og Kristoffer Andersson
  2. Forslag kandidater til valgkomite: Medlemmer: Beate Skretting(leder) og
    Eirik Fosseli. Vara: Bjørn Tore Beisland

X. Ekstraordinært årsmøte heves


For styret
Kari E. Ohrvik Hjembo
Styreleder Amazon Grimstad FK