Årsmøte i Amazon Grimstad FK 2023 – saksliste og sakspapirer

Årsmøtet vil avholdes 7. mars, kl 20:00 på Jervhuset. Se vedlagt sakliste og saksdokumenter.

Til medlemmene i Amazon Grimstad FK

Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet i Amazon Grimstad FK

Det vises til innkallingen til årsmøte av 31 januar 2023

Sted:                          Jervhuset (Levermyrveien 30, Grimstad)

Dato og tidspunkt:    7. mars 2023, kl 20:00 

 

Kl 19:45, i forkant av årsmøtet, inviteres det til et kort informasjonsmøte der trenerteamet for A-laget presenterer seg selv og planer for sesongen.

 

Sakliste for årsmøte:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:    Velge dirigent(er), protokollfører(e) og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 3:    Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Sak 4:    Behandle idrettslagets årsberetning for 2022

Sak 5:    Behandle idrettslagets årsregnskap og kontrollutvalgets beretning for 2022

Sak 6:    Behandle forslag og saker (ingen saker/forslag innkommet)

Sak 7:    Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter for 2023

Sak 8:    Vedta idrettslagets budsjett for 2023

Sak 9:    Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 10: Valg av styremedlemmer i ordnet rekkefølge

Sak 11: Valg av kontrollutvalg

Sak 12: Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har

              representasjonsrett

Sak 13: Valg av valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem

 

Vedlagt følgende dokumenter:

          Årsberetning 2022 – Amazon Grimstad FK (m vedl.: Årsmelding fra BU)

          Årsregnskap 2022 – Amazon Grimstad FK

          Kontrollutvalgets beretning for 2022

          Sakspapirer – Årsmøte Amazon 2023

 

Ved spørsmål om årsmøtet kan styret i Amazon Grimstad FK kontaktes på post@amazonfk.no.

Med vennlig hilsen
styret