Årets første talentsamling

Mandag holdt Amazon Grimstad den første talentsamlingen i det som er starten på en ny spillerutviklingsarena for de yngre jentene på veien til A-laget i klubben.

Talentsamlingene er en arena for de beste spillerne på J13, J15 og J17-lagene til Amazon Grimstad og Imås. Disse var invitert inn til trening der hovedtrener Leif Tsolis, hans to assistenttrenere i Martin Ek Åsheim og Andreas Kristoffer Berge, samt A-lagskeeper Kristine Strømnes la til rette for en god økt og la opp økta med samme detaljer og øvelser med inspirasjon fra toppfotballen både i Norge og Spania.

Det nye prosjektet for jentefotballen i Amazon Grimstad er et nytt og viktig ledd for å utvikle toppspillere til A-laget på sikt. De som viser de riktige treningsholdningene og viser at de har nivået inne, vil videre kunne få tilbud om hospitering opp på A-laget.

Dette grepet er et langvarig prosjekt som gjøres blant annet for å minske gapet mellom J17 og A-laget, slik at vi som klubb kan utvikle lokale spillere opp gjennom egen klubb og dermed få en enda større lokal forankring i Grimstad og omegn på sikt.

Slik blir dermed den nye Amazon-stigen:

  • Barnefotball (6-12 år)
  • J13, J15, J17
  • Talentsamlinger (13-17 år)
  • Hospitering med A-laget
  • A-laget

Godt fornøyd med den første samlingen

Denne satsingsgruppen består av 22 utespillere og fire keepere per dags dato, men gruppa er dynamisk og spillere kan bli tatt inn og ut av denne gruppa.

– På sikt ser vi for oss en gruppe på 18 utespillere og to keepere, men antall er ikke det viktigste og kvalitet går foran. Det viktigste for oss er at spillerne som er med i denne gruppa er med på alle treninger i eget lag, og at de samtidig prioriterer disse talentsamlingene foran det meste annet i livet, sier hovedtrener Leif Tsolis.

Dagens samling startet først med et informasjonsmøte for både spillerne, foreldre og trenere, før vi hadde en god kvalitetstrening på kunstgresset på Levermyr.

– Vi har fokus på å ha kvalitetstreninger med jentene, og vi er veldig godt fornøyd med den første samlingen. Jentene var veldig lærevillige og hørte godt etter. De tok øvelsene raskt og presterte meget bra med godt fokus, enorm innsats og god konsentrasjon hele veien, sier Tsolis.

Gjennom sensommeren og høsten vil det bli flere samlinger for jentene. Det vil da bli både foredrag om viktige temaer for å lykkes som fotballspiller, samt gode treningsøkter for jentene der de får en profesjonell ramme og får kjenne på hvordan det er å satse på fotballen i større grad.

– Vi gleder oss allerede til neste gang og det er mange jenter her med godt potensiale til å lykkes i fremtiden. Vi ser at det gror godt i ungdomsavdelingen, men det handler nå om å gi de som vil et ekstra tilbud for å kunne ta stegene videre, sier Tsolis.