AMAZON støtter UiA’s hjelpeaksjon på Lesbos. Bli med på dugnad!

Til vår viktige hjemmekamp Sandviken på lørdag 26/9 kl. 15.00 inviterer vi alle til å være med på en spesiell dugnad!

Det er en humanitær katastrofe som nå utspiller seg i Middelhavet, og særlig til Lesbos kommer det mange flyktninger.

Universitetet i Agder driver undervisningsvirksomhet ved «Metochi studiesenter» på denne øya, og har hatt virksomhet der i over 20 år.

Dette er grunnen til at universitetet har startet innsamlingsaksjon til støtte for det lokale hjelpearbeidet som øyas egen befolkning har satt i gang. De trenger penger til innkjøp av vann, mat, varme klær, tepper osv.
Det er meget viktig at vi i en slik situasjon bidrar med noe til de menneskene som trenger hjelp.  Siden Grimstad er en universitetsby føler vi det er naturlig at Amazon Grimstad FK støtter det arbeidet som gjøres gjennom UiA’s innsamlingsaksjon.

Amazon har derfor besluttet å gi 5000 kroner til det hjelpearbeidet for flyktninger som UiA støtter på Lesbos, og vi vil ikke selge inngangsbilletter denne dagen, men i stedet oppfordre våre tilskuere til å støtte aksjonen.
Amazon vil også oppfordre våre sponsorer til å bidra til aksjonen.
De som vil kan også benytte UiA’s egen konto for «Aksjon Lesbos»: Kontonummer: 6580 23 47086. (Merk gaven «Amazon»)

For mer informasjon: http://www.uia.no/om-uia/aksjon-lesbos